Sot, në ditën e Europës, u mbajt takimi i parë informues i projektit Jean Monnet Module “Multilinguizmi në BE, Edukimi gjuhësor dhe Komunikimi ndërkulturor” – EUMLEID.
Koordinatorja e projektit, Dr. Manjola Zaçellari bëri një paraqitje të shkurtër të projektit, duke theksuar se zbatimi i tij nga Kolegji Universitar Wisdom sjell një dimension të ri të studimeve evropiane. Më tej, anëtarët e tjerë të projektit prezantuan aktivitetet dhe rezultatet kryesore të Modulit. Prof.as.dr. Lediana Beshaj bëri një paraqitje të aktiviteteve kryesore të projektit, të cilat do të zhvillohen përgjatë tre viteve. Dr. Edit Bregu paraqiti përmbajtjen e Modulit dhe theksoi rëndësinë që ka ky projekt për të avancuar studimet europiane në WCU. Dr. Noela Mahmutaj bëri një prezantim të mënyrës se si do të promovohet projekti në web dhe mediat sociale. Në fund, takimi u mbyll me një urim nga të pranishmit për ditën e Europës dhe me dëshirën që Shqipëria të bëhet sa më parë anëtare e Bashkimit Europian.

Today, on Europe Day, was held the launch meeting of the Jean Monnet Module project “Multilingualism in EU, Language Education and Intercultural Dialogue” – EUMLEID.
The academic coordinator, Dr. Manjola Lumani Zaçellari made a brief presentation of the project, emphasizing that its implementation by Wisdom College University brings a new dimension to European studies. Further, the other project members presented the main activities and results of the Module. Prof.Asoc. Lediana Beshaj made a presentation of the main activities of the project, which will take place over three years. Dr. Edit Bregu presented the content of the Module and stressed the importance of this project to advance European studies at Wisdom College University. Dr. Noela Mahmutaj made a presentation on how the project will be promoted and disseminated in various communication channels, on the Module’s website and social media. In the end, the meeting closed with a wish from all those who were present as it was the Europe’s Day for Albania to become a member of the European Union.
In varietate concordia!
EU 💙