🇦🇱 🇦🇱 🇦🇱

Instituti për Kërkim dhe Zhvillim Wisdom më datë 22.06.2023 organizojë eventin e tretë të diseminimit të projektit YouCOME në Kolegjin Universitar Wisdom Ishte një aktivitet ku studentët u përfshinë në diskutimet në lidhje me arritjet e vëndit tonë në implementimin e Agjendës së Kombeve të Bashkuara 2030 dhe 17 objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm. U diskutua edhe për përfshirjen e të rinjve në aktivitete të ndryshme Erasmus +.

🇬🇧 🇬🇧 🇬🇧

Research and Development Institute Wisdom on 22.06.2023 organized the third YouCOME project dissemination event at Wisdom University College. It was an activity where students were involved in discussions about our country’s achievements in implementing the United Nations 2030 Agenda and 17 sustainable development objectives. The involvement of young people in various Erasmus + activities was also discussed.