Fourth dissemination event of YouCOME project

   Në datë 06.07.2023 Instituti për Kërkim dhe Zhvillim Wisdom organizoi eventin e katërt të diseminimit të projektit YouCOME në Fakutetin e Inxhinjerisë së mjedisit pranë Universitetit Politeknik të Tiranës.

Third dissemination event of YouCOME project

   Instituti për Kërkim dhe Zhvillim Wisdom më datë 22.06.2023 organizojë eventin e tretë të diseminimit të projektit YouCOME në Kolegjin Universitar Wisdom Ishte një aktivitet ku studentët u përfshinë