SHPALLET ORARI MËSIMOR NË KUW VITI AKADEMIK 2022-2023

📚 Kolegji Universitar Wisdom shpall zyrtarisht orarin për vitin e ri akademik 2022-2023 për studimet Bachelor dhe Master i Shkencave për Fakultetet: ▶️ Fakultetin e Drejtësisë ▶️ Fakultetin e Shkencave