Fourth dissemination event of YouCOME project

   Në datë 06.07.2023 Instituti për Kërkim dhe Zhvillim Wisdom organizoi eventin e katërt të diseminimit të projektit YouCOME në Fakutetin e Inxhinjerisë së mjedisit pranë Universitetit Politeknik të Tiranës.

Third dissemination event of YouCOME project

   Instituti për Kërkim dhe Zhvillim Wisdom më datë 22.06.2023 organizojë eventin e tretë të diseminimit të projektit YouCOME në Kolegjin Universitar Wisdom Ishte një aktivitet ku studentët u përfshinë

MENAXHIM NË USHQIMI DHE PIJE

Përshkrimi i përgjithshëm i programit, misioni, qëllimi dhe objektivat e tij. Ky program është i orientuar drejt thellimit të njohurive profesionale dhe akademike në fushën e menaxhimit të ushqimit dhe

Mbështetje

Nga kërkimi analitik lidhur me fëmijet me aftësi të kufiuzara fashën shkollore në Shqipëri të realizuar nga Unicef dhe Save the Children, vihet re një përqindje e rëndësishme e fëmijeve

Drejtë Civile dhe Tregtare

Programi i studimit të ciklit të dytë Master i Shkencave “E Drejtë Civile dhe Tregtare” Studentët që do të regjistrohen në këtë program studimi duhet të kenë përfunduar studimet universitare

Menazhim Biznes

Departamenti i Psikologjisë Programi i studimit Bachelor në Psikologji në Kolegjin Universitar “WISDOM” është përgatitur në përputhje me nevojat e kohës dhe i referohet përvojave më të mira të institucioneve

Financë Bankë

FINANCË-BANKË Misioni i Departamentit të Ekonomisë, si pjesë integrale e misionit të përgjithshëm të Kolegjit Universitar “Wisdom” është t’i ofrojë tregut të punës një produkt cilësor, duke formuar financierë dhe