Ceremonia e ndarjes së çmimeve

Miqtë e mi! Kolegji Universitar “Wisdom” u vlerësua nga një panel ekspertësh, me Çmimin e Ekselencës “Zhvillim i suksesshëm i një sipërmarrjeje në ambjente cilësore akademike”. Më lejoni të them

Albania Economia

“Albania Economia” ka takuar pronarët e rinj të Kolegjit Universitar “Wisdom”, përgjatë inagurimit të godinës së saj të re. Lucia Catalano dhe Savino Cianci, sipërmarrësit italianë të cilët kanë punuar

MENAXHIM NË USHQIMI DHE PIJE

Përshkrimi i përgjithshëm i programit, misioni, qëllimi dhe objektivat e tij. Ky program është i orientuar drejt thellimit të njohurive profesionale dhe akademike në fushën e menaxhimit të ushqimit dhe

ERASMUS+

Erasmus + është një nga mjetet kryesore për ndërtimin e Zonës Evropiane të Edukimit, e cila fokusohet në cilësinë e mësimdhënies dhe trajnimit dhe në qasjen për një arsim cilësor

INTERNSHIP NË ITALI DHE SHQIPËRI

INTERNSHIP NË ITALI DHE SHQIPËRI Kolegji Universitar “Wisdom” cmon rëndësinë e trajnimit të studentëve duke dashur që gjatë ciklit shkollor të praktikojnë gjithcka kanë mësuar. Në bashkëpunim me kompani italiane

Mbështetje

Nga kërkimi analitik lidhur me fëmijet me aftësi të kufiuzara fashën shkollore në Shqipëri të realizuar nga Unicef dhe Save the Children, vihet re një përqindje e rëndësishme e fëmijeve