Moduli “Jean Monnet”

Moduli Jean Monnet ‭ ‬“‭Multilinguizmi, edukimi gjuhësor dhe dialogu ndërkulturor në BE‬”‭ ‬ofron‭ ‬një‭ ‬pasqyrë‭ ‬të historisë, vlerave dhe rëndësisë së studimit të Bashkimit Evropian. Ai jep njohuri mbi strukturën