Menazhim Biznes

Departamenti i Psikologjisë Programi i studimit Bachelor në Psikologji në Kolegjin Universitar “WISDOM” është përgatitur në përputhje me nevojat e kohës dhe i referohet përvojave më të mira të institucioneve