Drejtë Civile dhe Tregtare

Programi i studimit të ciklit të dytë Master i Shkencave “E Drejtë Civile dhe Tregtare” Studentët që do të regjistrohen në këtë program studimi duhet të kenë përfunduar studimet universitare