TRANSNATIONAL MEETING NR.4 & WORKSHOP

Në kuadër të projektit Erasmus + ‘Cultural Studies in Business’ u zhvillua në Tiranë,më datë 17 Janar 2020, Transnational Meeting nr.4, ku partnerët e këtij projekti si ; Italia, Kroacia,

TRANSNATIONAL MEETING NR.4 & WORKSHOP

Në kuadër të projektit Erasmus + ‘Cultural Studies in Business’ u zhvillua në Tiranë,më datë 17 Janar 2020, Transnational Meeting nr.4, ku partnerët e këtij projekti si ; Italia, Kroacia,