Asistent Administrativ

Professional study programs Real Estate Agent Social Assistant Legal Assistant Administrative Assistant Courses are completed after obtaining 120 credits, in the Albanian language, with a normal duration of 2 academic

Asistent Social

Professional study programs Real Estate Agent Social Assistant Legal Assistant Administrative Assistant Courses are completed after obtaining 120 credits, in the Albanian language, with a normal duration of 2 academic

Agjent i Pasurive të Paluajtshme

Professional study programs Real Estate Agent Social Assistant Legal Assistant Administrative Assistant Courses are completed after obtaining 120 credits, in the Albanian language, with a normal duration of 2 academic

Asistent Juridik

Professional study programs Real Estate Agent Social Assistant Legal Assistant Administrative Assistant Courses are completed after obtaining 120 credits, in the Albanian language, with a normal duration of 2 academic

Biznes & Administrim MBA

Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore Departamenti i Psikologjisë Programi i studimit Bachelor në Psikologji në Kolegjin Universitar “WISDOM” është përgatitur në përputhje me nevojat e kohës dhe i referohet

Psikologji Shkollore dhe Edukimi

Departamenti i Psikologjisë Programi i studimit Bachelor në Psikologji në Kolegjin Universitar “WISDOM” është përgatitur në përputhje me nevojat e kohës dhe i referohet përvojave më të mira të institucioneve

E Drejte Civile & Tregtare

Programi i studimit “Bachelor në Drejtësi” Programi i studimit “Bachelor në Drejtësi” në Kolegjin Universitar “Wisdom” mundëson një njohje të thelluar të aspekteve më të rëndësishme të së drejtës, si

E Drejtë Penale

Programi i studimit “Bachelor në Drejtësi” Programi i studimit “Bachelor në Drejtësi” në Kolegjin Universitar “Wisdom” mundëson një njohje të thelluar të aspekteve më të rëndësishme të së drejtës, si

Drejtësi

Programi i studimit “Bachelor në Drejtësi” Programi i studimit “Bachelor në Drejtësi” në Kolegjin Universitar “Wisdom” mundëson një njohje të thelluar të aspekteve më të rëndësishme të së drejtës, si