Kohezgjatja : 10 Mars 2018-10 Tetor 2018

Insituti per Kerkim dhe Zhvillim Wisdom në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës realizoi me sukses projektin ‘Sporti si instrument integrimi per grate, dance sportive’. Ky projekt kishte për qëllim gjithëpërfshirjen e grave në aktivitete fizike, sportive me qëllim jo vetëm përmisimin e stilit të jetesës, duke e kthyer në një stil jetese të shëndetshme, por edhe socializimin e tyre, duke përdorur aktivitetet si një katalizator drejt socializimit dhe krijimit të marrëdhënieve shoqërore mes pjesëmarrësve. Në kuadër të këtij projekti u realizua nje aktivitet permbylles ku u fol per arritjet e ketij projekti si dhe u prezantua platforma dixhitale si nje nder produktet qe ky projekt finalizo