une jam atje per psikologji dhe
eshte shume mire, pedagoget te
perkushtohen