📚 Kolegji Universitar Wisdom shpall zyrtarisht orarin për vitin e ri akademik 2022-2023 për studimet Bachelor dhe Master i Shkencave për Fakultetet:

▶️ Fakultetin e Drejtësisë
▶️ Fakultetin e Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore

Kolegji Universitar Wisdom i uron suksese gjithë studentëve të tij ❕

Orari 2022-2023 AA Orari 2022-2023 FINANCE Orari 2022-2023-MASTER Administrim Biznesi
Orari 2022-2023-MASTER Financë-Bankë ASISTENT SOCIAL SEM 1 2022 -2023 BACHELOR V I SEM I 2022-2023
MASTER SEM I 2022-2023 orari 2022-2023-MASTER Administrim Biznesi orari 2022-2023-MASTER Financë-Bankë
ORARI FD -SEM 1- MSC; APP-AJ -2022-2023 ORARI FD-SEM 1-PIND -2022- 2023