Projekti EUMLEID

Moduli Jean Monnet: Shumëgjuhësia, Edukimi gjuhësor dhe Dialogu ndërkulturor në BE

Tryezë e rrumbullakët

Vlerat e Bashkimit Europian: Shumëgjuhësia si vlerë e BE-së

Agjenda – 21 dhjetor 2022

10:00 – 10:15 Regjistrimi i pjesëmarrësve
10:15 – 10:30 Fjala e hapjes
10:30 – 10:45 Prezantim:
Moduli Jean Monnet EUMLEID – prezantimi i projektit, aktivitetet kryesore
Dr. Manjola Zaçellari (Koordinatore e projektit EUMLEID) – Kolegji Universitar Wisdom
10:45 – 11:00 Prezantim:
Vlerat e BE-së: Shumëgjuhësia si vlerë e Bashkimit Europian
Dr. Dorjan Doka–Kolegji Universitar Wisdom
 11:00 – 11: 15 Prezantim:
Politika gjuhësore dhe e drejta për gjuhën në BE
Prof. Assoc. Dr. Sejdi Gashi, Prof. Assoc. Dr Naim Berisha – Instituti Albanologjik i Prishtinës (Kosovë)
11:15- 11:30 Prezantim:
Vështrim i përgjithshëm mbi edukimin gjuhësor në BE dhe Ballkan
Dr. Natasha Poroçani – Universiteti “Aleksander Moisiu”, Durres
11:30- 11:45 Prezantim:
Profili i politikës gjuhësore në Shqipëri
Prof. Assoc.Dr. Lediana Beshaj – Kolegji Universitar Wisdom
 11:45- 12:00 Prezantim:
Integrimi gjuhësor i Shqipërisë në BE, Roli i medias
Aleksandër Çipa, Bardhi Quku – Unioni i gazetarëve shqiptarë
 12:00- 12:15 Gjuhët e minoriteteve në BE – Shqipja si gjuhë e dytë zyrtare në RMV
Msc. Lirim Shabani – Agjencia e Zbatimit të Gjuhës, Maqedoni e Veriut; Kolegji Universitar Wisdom
12:15 – 12:30 Diskutime
12:30 – 12-:45 Q&A