Shpallet orari mësimor i Semestrit të II-të për Vitin Akademik 2022-2023 i studimeve me karakter Profesional, Bachelor dhe Master i Shkencave

Asistent Administrativ 2022-2023 ASISTENT SOCIAL SEM. II 2022 -2023 BACHELOR SEM. II 2022-2023
Finance -Banke 2022-2023 MASTER ADMINISTRIM SEM II VITI 2022-2023 MASTER FINANCE SEM II VITI 2022-2023
MASTER SEM. II 2022-2023 Menaxhim Biznesi 2022-2023 -SEM -II- INTEGRUAR-V-A-2022-2023-OK-OK
SEM -II_ EKZISTUES 2022-2023-FD-OK-OK