Financë Bankë

FINANCË-BANKË Misioni i Departamentit të Ekonomisë, si pjesë integrale e misionit të përgjithshëm të Kolegjit Universitar “Wisdom” është t’i ofrojë tregut të punës një produkt cilësor, duke formuar financierë dhe