Albania Economia

“Albania Economia” ka takuar pronarët e rinj të Kolegjit Universitar “Wisdom”, përgjatë inagurimit të godinës së saj të re. Lucia Catalano dhe Savino Cianci, sipërmarrësit italianë të cilët kanë punuar