Kohëzgjatja e projektit : Qershor 2019 – Janar 2020

Instituti për Kërkim dhe Zhvillim Wisdom po zbaton projektin ‘Fëmijë të sigurt dhe të shëndetshëm’ në kuadër të Programit Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD), që financohet nga Bashkimi Evropian (BE) dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) ne partneritet me Bashkinë e Lezhes. Ky projekt synon ndërgjegjësimin e fëmijëve të shkollës së mesme të bashkuar ‘Zejmen’ për tematikën e dhunës dhe fuqizimin e këtyre fëmijëve për të qenë të aftë për të parandaluar dhe raportuar cdo rast dhune.