Në Kolegjin Universitar Wisdom do të organizohet leksion i hapur me Prof.dr. Marjan Mladenovski mbi temën: Maqedonia e Veriut dhe marrëdhëniet Maqedonase-Shqiptare: një analizë social-historike. Leksioni do të jetë online në platformën zoom ditën e hënë datë 18 ora 18:00. Ftohen pedagogët, studentët dhe të gjithë të interesuarit!

shorturl.at/eKMS7