SHPALLEN LISTAT E APLIKANTËVE FITUES TË RAUNDIT TË PARË, NË PROGRAMET E STUDIMIT BACHELOR PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023!

Agjent_I_Pasurive_te_Paluajtshme R1 Asistent_Social R1 PIND R1
Asistent_Administrativ R1 Finance_Banke R1 Psikologji R1
Asistent_Juridik R1 Menaxhim_Biznesi R1