U zhvillua dita e dytë e raundit të tretë të trajnimeve e organizuar në kuadër të projektit “YouCOME” nga Instituti për Kërkim dhe Zhvillim Wisdom me studentët të Universitetit të Tiranës. Temat që u trajtuan ishin “ Të rinjtë punonjës aktiv” dhe Instrumentat e marketingut digjital 8P”. Të rinjtë patën shumë interes si në temën e parë dhe në atë të dytën ku panë disa linke për mundësi punësimi dhe intershipi në institucione të ndryshme. Gjithashtu, shumë interes kishte dhe për strategjitë dhe instrumentat e marketingut, ku ato dhanë ide të tyre për promovim dhe një marketing sa më efektiv. Aktiviteteve jo-formale e bënë trajnimin edhe më interesant me sinergji mjaft bashkëpunuese.

 

The second day of the third round of trainings was organized within the “YouCOME” project by the Research and Development Institute Wisdom with the students of the University of Tirana. The topics that were addressed were “Young active employees” and 8P digital marketing tools. Young people were very interested in both the first topic and the second one, where they saw some links for employment opportunities and internships in different institutions. Also, there was a lot of interest in marketing strategies and instruments, where they gave their ideas for promotion and marketing as effectively as possible. Non-formal activities made the training even more interesting with very cooperative synergy.